Jogász

Hirdetések

figyelem, visszaélés

Hogy miben különbözik az ügyvéd a jogásztól? Nos, minden ügyvéd jogász, de nem minden jogász dolgozik ügyvédként. Minden olyan lediplomázott jogi hallgató, aki elvégezte a tanulmányait az jogász. Ügyvéddé akkor válik a jogász, ha gyakorlatot szerzett akár egy vállalatnál jogászként, akár ügyészként, nyomozóként vagy közjegyzőként ismerkedett a joggal a gyakorlatban. A másik módja, ha a jogász ügyvéd segédjeként kezdte el a gyakorlatban használni a jogi tudását, majd ezen tudását igazolta is minősítőbizottság előtt, vizsga keretében.

Tehát mielőtt jogi tanácsadás, képviselet céljából jogi szakembert keresünk, érdemes tisztázni, hogy jogász vagy ügyvéd képesítéssel bír. Másik fontos különbség, hogy a jogászok tevékenységét nem ellenőrzi sem hivatal, sem szervezet, ezzel szemben az ügyvédek munkáját az ügyvédi etika szabályozza, aminek betartását fegyelmi bizottságok felügyelik. Ez egyfajta visszajelző garanciát jelent az ügyfélnek is.

S végül, de nem utolsó sorban a munkájuk korlátaiban is van különbség. Az ügyvédnek kiterjed a felhatalmazása arra, hogy ha kérelmet nyújt be az ügy érdekében állami vagy helyhatósági szervhez vagy bármilyen hivatalhoz, szervezethez, akkor bizonyos határidőn belül kötelesek válaszolni a kérelmére, megadni azokat az információkat amiket kért. Míg a jogásznak is van lehetősége megkeresést benyújtani, de erre nem kötelesek válaszolni.

Az ügyvédi titoktartást tekintve pedig a jogász, amennyiben külön nem kötnek erről megállapodást, az ügyféltől szerzett adatokat, információkat nyilvánosságra hozhatja, a hatóságoknak kiadhatja.


Díjazás tekintetében pedig abszolút a szakmai tapasztalat és elismertség a mérvadó, így azon témában nem tehetünk lényeges különbséget a jogászok és ügyvédek munkavégzése között. Amennyiben írásunk hozzásegítette ahhoz, hogy jogászt keressen Somogy megyében, Budapesten, akkor nézzen szét joginfo oldalunk jogász kategóriájában a hirdető jogászok között is!

Legfrissebb